Algemene voorwaarden

Begrippen & Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Noucha V.O.F zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Noucha V.O.F zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Prijzen & Kosten 
Alle prijzen die op de website van Noucha V.O.F staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. • Er worden geen verzendkosten berekent bij bestellingen binnen Nederland. • De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht bedragen € 9,95 voor Europa.• Als u meerdere artikelen besteld, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Noucha V.O.F bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Leveringen 
Noucha V.O.F streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-2 dagen te verzenden, met uitzondering van bestellingen die in het weekend zijn geplaatst. Bestellingen die niet op voorraad zijn proberen we binnen 4-6 weken na ontvangst van de betaling te verzenden. • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. • Noucha V.O.F is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL & UPS. • Noucha V.O.F is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. • Noucha V.O.F betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Noucha V.O.F worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden 
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via iDeal, Directe bankoverschrijving en Contante betaling. Noucha V.O.F accepteert iDeal betalingen via ABN AMRO Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS bank, RegioBank, Triodos Bank, Van Lanschot Bankiers, Knab en Bunq. • Bij betalingen met iDeal wordt er gebruik gemaakt van de internetkassa van SISOW • Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties.

Reclamatie & Retourneren
Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Noucha V.O.F raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Noucha V.O.F zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen. • Indien er binnen 14 dagen door Noucha V.O.F geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Noucha V.O.F er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. • U heeft het recht de door Noucha V.O.F geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde retourkosten. • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Noucha V.O.F de betaalde prijs exclusief de retourkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van de artikelen. • Wanneer de door Noucha V.O.F afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Noucha V.O.F, van het personeel en de producten van Noucha V.O.F voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Noucha V.O.F is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. • Noucha V.O.F aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Noucha V.O.F. • De aansprakelijkheid van Noucha V.O.F is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Noucha V.O.F, dan wel tussen Noucha V.O.F en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Noucha V.O.F, is Noucha V.O.F niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Noucha V.O.F.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Noucha V.O.F opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Noucha V.O.F het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Noucha V.O.F of bij de toeleveranciers van Noucha V.O.F.

Privacy 
Noucha V.O.F respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens
Noucha V.O.F
Postadres
Puccini 5
2671XK Naaldwijk

E-mail: info@noucha.nl
Kvk: 63029111
BTW: NL855062009B01
Rabobank: NL63RABO0304563595