Disclaimer

De website www.noucha.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van Noucha V.O.F. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noucha V.O.F.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Noucha V.O.F zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Noucha V.O.F zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright
De inhoud van deze website en andere uitingen van Noucha op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Noucha wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Noucha behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving door te voeren.